Eén van de opdrachten aan de werkgroep ComPACT is het zo vroeg mogelijk signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen, zodat al direct bij de start op de basisschool het juiste aanbod kan worden gegeven en kan worden ingespeeld op de onderwijsbehoeften. Dit ter voorkoming van aanpassingsgedrag en onderpresteren. Hiervoor is het belangrijk dat de signalen al in de voorschoolse fase opgepakt kunnen worden.

Er is dan ook breed overleg geweest met de diverse kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in de omgeving. Daarbij is vastgesteld welke kennis er al is binnen de organisaties aanwezig is, gekeken welke vragen er waren en is er gepeild welke vorm van scholing daar een goede positieve invloed op zou kunnen hebben. Uiteindelijk zijn wij er in overleg met de organisaties uitgekomen dat het opleiden van de pedagogisch coaches een goede eerste aanzet zou zijn.

Met 14 enthousiaste pedagogisch coaches van 5 opvangorganisaties hebben wij de eerste training achter de rug en in januari-februari volgt er nog een training.

Mooi is om te zien hoe al na de eerste opleidingsmiddag en het bekijken van de map Pientere Peuters de coaches voortvarend aan de slag zijn gegaan met signaleren en hoe al voorzichtig de eerste uitdagende peuteropdrachten zijn uitgevoerd.