Wegens succes wordt de workshop: “het begeleiden van (hoog)begaafde leerling van peuter tot volwassenheid herhaald.

Deze wordt gegeven op dinsdag 29 november om 15:30 uur.

Er wordt steeds vaker gesproken over het belang van vroegsignalering van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Maar waarom ís dat nu zo belangrijk en wat zijn de gevolgen als je (te) laat bent? Wat moet je doen om schadelijke gevolgen te voorkomen?