Workshop “Het begeleiden van (hoog) begaafde leerlingen van peuter tot volwassenheid”.