Datum:            4 november 2021
Tijdstip:           15.30 – 17.00 uur
Locatie:            SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Opgeven via info@ikwiluitdaging.nl 

De andere data zijn 18 november en 2 december