Training 4 nov, 18 nov en 2 dec 2021

Training 'Wat is hoogbegaafdheid?'

Je wordt wegwijs gemaakt in de wereld van hoogbegaafdheid. In de training gaat er aandacht uit naar een stukje begripsvorming: Wat speelt er zich af in de denk- en gevoelswereld van een hoogbegaafd kind? Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan praktische vragen zoals ‘Hoe implementeert men verrijkingswerk in de klas?’

Meer informatie
Data in november, januari en maart/april

Diverse intervisiegroepen

We organiseren intervisie bijeenkomsten voor leerkrachten van plusgroepen en intern begeleiders.

Meer informatie
Binnenkort...

Workshops schooljaar 2021-2022

Wat komt eraan:
- Workshop Executieve Functies
- Inspiratieworkshops over kleuters
- Inspiratieworkshop over het vormgeven van een intake bij jonge kinderen

Houd onze website in de gaten!