Datum:          15 februari 2022
Tijdstip:         15.45 -17.15 uur
Locatie:         SWV Passend Onderwijs Rijnstreek