Datum:             14 maart 2022
Tijdstip:            15.30 – 18.00 uur
Locatie:             SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Opgeven via info@ikwiluitdaging.nl