Datum:            20 september 2022
Tijdstip:           15.45 uur
Locatie:            Kantoor SWV Passend Onderwijs Rijnstreek (Henri Dunantweg 11)

Opgeven via info@ikwiluitdaging.nl 

Andere data en/of locaties zijn in overleg met de deelnemers