Datum:    13 april 2022
Tijdstip:   13.00 -17.00 uur
Locatie:   SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Met een workshop van comPACT door Els Hegemans

Opgeven bij: a.outer@swvrijnstreek.nl