Aangenaam kennis te maken,

Wij zijn comPACTen dit is ikwiluitdaging.nl

Wie zijn wij?

comPACT

Wij zijn de commissie Passend Aanbod Cognitieve Talenten, in het kort comPACT. Wij zijn ontstaan naar aanleiding van de wens het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen met elkaar op en aan te pakken. ComPACT bestaat uit specialisten vanuit de verschillende schoolbesturen en het centrum van ondersteuning, allen onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. ComPACT wil het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen op verschillende manieren onder de aandacht brengen. Zo komen onze comPACT coaches naar de scholen om te adviseren over een passend aanbod voor de leerlingen, organiseren we intervisie- en scholingsbijeenkomsten en beheren we de website ikwiluitdaging.nl. Op dit platform kunnen betrokkenen elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en elkaar informeren. Wij geloven erin dat we het onderwijs aan de cognitief meest getalenteerde leerlingen op deze manier met elkaar versterken en het aanbod uitbreiden.

Wat is ikwiluitdaging.nl?

Wij zijn:

Aanjager van passend onderwijs

Ikwiluitdaging.nl is een initiatief van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Binnen dit samenwerkingsverband is comPACT (commissie Passend Onderwijs Cognitieve Talenten) de partij die ikwiluitdaging.nl wil inzetten als aanjager voor een nog beter en passender onderwijs-aanbod voor cognitief (hoog)begaafde leerlingen. Uiteraard in nauwe samenwerking met de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders.

Voor cognitief begaafde kinderen

ikwiluitdaging.nl is opgericht voor de beïnvloeders van alle cognitief (hoog)begaafde leerlingen in de Rijnstreek. We willen leerkrachten, ouders en zorginstanties ondersteunen door hen de juiste middelen, kennis en kunde aan te reiken.

Een platform van kennis, kunde en ervaringen

We creëren een platform dat zich bezig houdt met het delen van kennis, het stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van programma’s, tools, vaardigheden en competenties. Daarbij valt te denken aan onder meer vroegsignalering van cognitief (hoog) begaafde leerlingen en het ontwikkelen van uitdagende leer- en ontwikkelingstrajecten.

In samenwerking met alle belanghebbenden

ComPACT organiseert regelmatig bijeenkomsten met alle betrokken partijen. De gedeelde kennis, kunde en ervaringen maken ons sterker en helpen ons te bouwen aan dit platform.

Voor uitdaging op eigen niveau

Elke leerling verdient het om op school de juiste begeleiding te ontvangen. Dat houdt in dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen, kunnen leren en voldoende worden uitgedaagd.

Even voorstellen

Leden van comPACT

Bertie de Beuze

projectleider

Els Hegemans

SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Wilma Haverkate

SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Caroline Voets

SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Inge Schimmel

Stichting Montessori onderwijs Zuid-Holland, ook namens An Noer, Ridderspoor, De Tamboerijn, De Meent, St. Michaëlschool.

Vacature

Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe, An Noer, ook namens Ridderspoor, De Tamboerijn, De Meent, St. Michaëlschool.

Cora Hansen

Stichting Morgenwijzer

Fieke Schuilingh

Stichting Morgenwijzer

Hannie van der Wal

SCOPE Scholengroep

Marion van Hoevelaak

SCOPE scholengroep

Anna Wagemans

Stichting WIJ de venen

Vacature

Stichting WIJ de Venen