Al voelt het alsof we nog maar net gestart zijn, toch nadert comPACT de laatste fase van het project. In maart 2019 werd de subsidie door het ministerie van OCW toegekend.

Subsidie met als doel een dekkend netwerk te realiseren voor ondersteuningsvragen van kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Gelukkig hebben we nog iets meer dan een heel schooljaar om alles waar we enthousiast mee bezig zijn verder uit te rollen.

In de nieuwsbrief vind je het volgend:

  • scholingsaanbod
  • artikel over de overdracht naar een nieuwe groep
  • comPACT coach