Vanuit comPACT hebben we lesideeën ontwikkeld voor de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Gi-Ga-Groen. We hebben opdrachten gemaakt voor de onder-, midden- en bovenbouw.

De basis voor het lesmateriaal is de taxonomie van Bloom. Zo starten de opdrachten met lagere orde denkvragen en daarna maken de kinderen een verdiepende slag met hogere orde denkvragen. Veel plezier ermee.