Intervisie van comPACT 

schooljaar 2022/2023


                  Geef je op via info@ikwiluitdaging.nl

Intervisie 

Data:
✓  20  september 2022 om 15.45 uur
✓ …..
✓ ….

Locatie en overige data worden later bepaald

Informatie of opgeven via  info@ikwiluitdaging.nl