Deelnemen aan een Intervisiegroep van comPACT – schooljaar 2021/2022

Vind je het lastig om te gaan met een hoogbegaafde leerling in je groep? Zie je op tegen het gesprek met de kritische ouders van een slimme kleuter? Zoek je meer handvatten om de kinderen in jouw Plusklas duurzaam nieuwe vaardigheden aan te leren? Weet je niet zo goed wat je kunt doen om die onderpresterende leerling te laten bloeien? Vraag je je als intern begeleider af hoe je de leerkrachten kunt begeleiden in het aanbieden van uitdagend onderwijs?

Dan is het misschien iets voor jou om deel te nemen aan een intervisiegroep. Je gaat aan de slag met een groep van vijf tot acht collega’s die dezelfde rol vervullen in het onderwijs. Elke bijeenkomst kies je met elkaar een casus, probleem of situatie die je onder de loep gaat nemen. Je geeft elkaar tips, complimenten en suggesties om de situatie waar je tegenaan loopt te verbeteren. Daar leert niet alleen de ‘inbrenger’ van, maar iedereen in de groep. Het is fijn en heel effectief om in een veilige en vertrouwde groep met gelijkgestemden te sparren!
Na de herfstvakantie kun je aan de slag in één van de drie intervisiegroepen. Je komt drie keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten word je door één van de comPACT-leden begeleid in het hanteren van een effectieve intervisiemethode. Na drie bijeenkomsten kan de intervisiegroep ervoor kiezen om zelfstandig door te gaan. Wil je meer lezen over de opzet van de bijeenkomsten? Klik hier.
Hieronder volgen de geplande groepen* en data. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf tot twee uur. Je kunt je inschrijven via het e-mailadres info@ikwiluitdaging.nl.


Intervisie – Plusklas leerkrachten

Data:
✓ 1 november 2021 om 16.15 uur
✓ 31 januari 2022 om 16.15 uur
✓ 4 april 2022 om 16.15 uur

Locatie wordt later bepaald

Intervisie – Intern begeleiders

Data:
✓ de bijeenkomsten starten wanneer er 5 belangstellenden zijn.

Locatie en datum van de bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers bepaald

Intervisie – kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Data:
✓ 19 januari 2022 om 15.00 uur
✓ 23 maart 2022 om 15.00 uur
✓ 18 mei 2022 om 15.00 uur

Locatie wordt later bepaald

* Zou jij graag aan een intervisiegroep willen deelnemen die nu niet genoemd wordt, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@ikwiluitdaging.nl