Datum:            14 juni 2021
Tijdstip:           15.45 uur
Locatie:            digitaal