Interessante links

Gericht verdwalen

Handig

Inspiratie en informatie

Lesmateriaal voor (hoog)begaafden / cognitief getalenteerde leerlingen

https://www.briljantonderwijs.nl/het-briljant-kwartier/ –  leerzame, uitdagende en afwisselende opdracht voor in de (plus)klas. Je kunt deze bijvoorbeeld gebruiken als startopdracht, voor op de weektaak, in de plusklas of in circuitvorm. ook goed voor de executieve functies.

https://slimme-teksten.nl/ – begrijpend lezen en wereldorientatie in één. Leesteksten en projecten (ook in het Engels)

https://21steeeuwsevaardigheden.nl/ lesmateriaal en ideeën van Minka Dumont

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/ (om van reproduceerles naar denkles te komen (sluit aan bij leerdoelen SLO )

https://www.iederkindeentalent.nl/downloads/inspiratiemap.pdf (mooie activiteitenmap onderzoekend en ontwerpend leren voor het jonge kind)

https://www.ontwerpenindeklas.nl/ (nog meer ontwerpend leren)

www.ideeentoestel.nl

www.grejoftheday.nl

https://esero.nl/lessen

 

 

 

 

Mindset

https://platformmindset.nl/

https://www.hettalentenlab.nl/

 

Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

www.petitplus.nl

www.slimmekleuters.nl

Recensie ‘Lezende Kleuters’ – SlimmeKleuters

 

 

Onderzoekend en ontwerpend leren

https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/ 

https://plusjeklas.nl/  – online leermethode voor plusklasonderwijs en verrijking voor alle andere kinderen. Plusjeklas werkt nauw samen met universiteiten en het bedrijfsleven. Dat maakt het onderwijsprogramma up-to-date met uitdagende lessen over wetenschap en techniek.

 

Creatief vermogen

www.creatiefvermogenutrecht.nl

www.pzartfulthinking.org

 

Visual Thinking Strategies

www.vtsnederland.org

 

Hogere orde denkopdrachten

https://wij-leren.nl/hogere-orde-denken-opdrachten-hoogbegaafd-kind.php

 

Filosofische gesprekken voeren

https://www.filosovaardig.nl/

 

Leerlijnen hoogbegaafdheid

https://www.parnassys.nl/producten/modules/leerlijnen/leerlijnen-hoogbegaafdheid – Leerlijn Hoogbegaafdheid Parnassys :  handelingssuggesties gekoppeld aan parnassys, waarmee leerkrachten handvatten krijgen om in de klas een brede ontwikkeling te stimuleren (sluit aan bij leerdoelen SLO).

 

Online smartgames spelen

https://www.smartgameslive.com/nl

Jan Jaap is o.a. opleidingsmedewerker Educatie van de Hogeschool Leiden. Hij maakt regelmatig Podcasts, onder de titel “Meesterwerk”. Deze link verwijst naar zijn Podcast “Hoogbegaafd”. Hier kun je diverse interviews beluisteren met ervaringsdeskundigen en wetenschappelijk onderzoekers.

Weet jij een interessante link?

Deel hem dan met ons