Datum:            nog nader te bepalen
Tijdstip:           voorjaar 2023
Locatie:            Kantoor SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Opgeven via info@ikwiluitdaging.nl