Sinds kort neem ik voor de scholen waar ik langskom als comPACT coach een cadeautje mee. Leuke binnenkomer hoor! Hét HB-inzichtspel is een handig hulpmiddel om leerkrachten meer inzicht te geven in de kenmerken en behoeften van de (hoog)begaafde leerling. Er is voor elke school binnen het SWV een exemplaar beschikbaar.

Op een van de scholen is er op een studiedag ruimte om met behulp van het HB-inzichtspel stil te staan bij de vraag: doen we de goede dingen voor onze hoogbegaafde leerlingen?

We trekken er een uur voor uit. Het team zit in groepjes van 3 of 4 bij elkaar. Op elke tafel ligt een deel van de kaartjes en een speldoosje. Sommige collega’s beginnen meteen alle kaartjes te lezen, andere vragen zich af waar de symbolen voor staan en weer andere gaan in het doosje op zoek naar de handleiding.

Na een korte toelichting op het spel start de eerste gespreksronde. De opdracht is: leg de kaartjes met de tekst naar boven verspreid over de tafel en zoek kindkenmerk en aandachtspunt bij elkaar, zonder naar de symbolen te kijken. De gesprekken worden heel divers. Leerkrachten met hoogbegaafde leerlingen in hun klas en meer achtergrondkennis herkennen snel de beide kanten van gedrag en gaan dieper in op enkele van hun leerlingen. Welke aandachtspunten zien ze nog, komt deze leerling werkelijk optimaal tot leren?

Collega’s die nog niet zoveel ervaring hebben met het thema staan langer stil bij de betekenis van de kenmerken. Ze bevragen elkaar op de betekenis van de kenmerken en aandachtspunten. Bijvoorbeeld het aandachtspunt: ik pas me snel aan. Waarom doet een leerling dat? Is het een teken van goed kunnen observeren, vermijdt het kind op deze manier uitdaging, is het omdat het kind het belangrijk vindt zich aan de regels te houden of wil hij vooral graag bij de groep horen? Al pratende vergroten deze leerkrachten hun gevoeligheid voor de behoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Na deze eerste gespreksronde pakken we ook de leerkrachtkenmerken en tips voor begeleiding erbij. De gesprekken gaan over wat je van jezelf en bij je collega’s herkent van de leerkrachtkenmerken en over de wisselwerking tussen het gedrag van de leerling en jouw leerkrachtgedrag. Er is herkenning onderling over de uitdagingen waar hoogbegaafde leerlingen je voor kunnen stellen en er worden tips uitgewisseld over hoe te reageren op bepaald gedrag.

De tips voor begeleiding neemt iedereen mee. Deze zullen de komende tijd zeker nog van pas komen. We ontdekken dat het digitale bestand van het spel een mooi naslagwerk vormt dat je kunt raadplegen als je vragen hebt over een leerling of over de juiste aanpak. Ook kun je in dit bestand doorklikken op de links op de begeleidingskaartjes.

Hét HB-inzichtspel maakt duidelijk dat je met een stimulerende, geïnteresseerde houding al heel veel verschil kan maken voor je leerling. Ook geeft het je volop tips om te komen tot een aanpak waarbij je leerling optimaal tot leren komt.

Wil je ook zo’n studiemoment op jouw school? Organiseer het zelf of vraag je compact-coach om hulp. Wil je meerdere exemplaren van het spel lenen? Ook daarvoor kun je bij de compactcoach terecht.

Via de compactcoaches komt het spel bij alle scholen terecht. Op de conferentie van SWV is ComPACT met een stand aanwezig. Kom het spel bekijken of uitproberen, we vertellen je er graag meer over.