Scholingsaanbod comPACT schooljaar 2021-2022

Training 4 nov, 18 nov en 2 dec 2021

Training 'Wat is hoogbegaafdheid?'

Je wordt wegwijs gemaakt in de wereld van hoogbegaafdheid. In de training gaat er aandacht uit naar een stukje begripsvorming: Wat speelt er zich af in de denk- en gevoelswereld van een hoogbegaafd kind? Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan praktische vragen zoals ‘Hoe implementeert men verrijkingswerk in de klas?’

Meer informatie
Data in november, januari en maart/april

Diverse intervisiegroepen

We organiseren intervisie bijeenkomsten voor leerkrachten van plusgroepen en intern begeleiders.

Meer informatie
Binnenkort...

Workshops schooljaar 2021-2022

Wat komt eraan:
- Workshop Executieve Functies
- Inspiratieworkshops over kleuters
- Inspiratieworkshop over het vormgeven van een intake bij jonge kinderen

Houd onze website in de gaten!

Intervisie van comPACT

Deelnemen aan een Intervisiegroep van comPACT – schooljaar 2021/2022

Vind je het lastig om te gaan met een hoogbegaafde leerling in je groep? Zie je op tegen het gesprek met de kritische ouders van een slimme kleuter? Zoek je meer handvatten om de kinderen in jouw Plusklas duurzaam nieuwe vaardigheden aan te leren? Weet je niet zo goed wat je kunt doen om die onderpresterende leerling te laten bloeien? Vraag je je als intern begeleider af hoe je de leerkrachten kunt begeleiden in het aanbieden van uitdagend onderwijs?

Dan is het misschien iets voor jou om deel te nemen aan een intervisiegroep. Je gaat aan de slag met een groep van vijf tot acht collega’s die dezelfde rol vervullen in het onderwijs. Elke bijeenkomst kies je met elkaar een casus, probleem of situatie die je onder de loep gaat nemen. Je geeft elkaar tips, complimenten en suggesties om de situatie waar je tegenaan loopt te verbeteren. Daar leert niet alleen de ‘inbrenger’ van, maar iedereen in de groep. Het is fijn en heel effectief om in een veilige en vertrouwde groep met gelijkgestemden te sparren!
Na de herfstvakantie kun je aan de slag in één van de drie intervisiegroepen. Je komt drie keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten word je door één van de comPACT-leden begeleid in het hanteren van een effectieve intervisiemethode. Na drie bijeenkomsten kan de intervisiegroep ervoor kiezen om zelfstandig door te gaan. Wil je meer lezen over de opzet van de bijeenkomsten? Klik hier.
Hieronder volgen de geplande groepen* en data. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf tot twee uur. Je kunt je inschrijven via het e-mailadres info@ikwiluitdaging.nl.


Intervisie – Plusklas leerkrachten

Data:
✓ 1 november 2021 om 16.15 uur
✓ 31 januari 2022 om 16.15 uur
✓ 4 april 2022 om 16.15 uur

Locatie wordt later bepaald

Intervisie – Intern begeleiders

Data:
✓ 11 november 2021 om 15.30 uur
✓ 20 januari 2022 om 15.30 uur
✓ 10 maart 2022 om 15.30 uur

Locatie wordt later bepaald

Intervisie – kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Data:
✓ 19 januari 2022 om 15.00 uur
✓ 23 maart 2022 om 15.00 uur
✓ 18 mei 2022 om 15.00 uur

Locatie wordt later bepaald

* Zou jij graag aan een intervisiegroep willen deelnemen die nu niet genoemd wordt, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@ikwiluitdaging.nl


Terugblik workshop compacten en verrijken van Ans Ramaut

Op woensdag  23 juni 2021 gaf Ans Ramaut (https://www.unique-talentbegeleiding.com) een workshop over compacten en verrijken.

Compacten en verrijken zijn randvoorwaarden om passend onderwijs te kunnen bieden aan (hoog)begaafde leerlingen. De reguliere leerstof doet onvoldoende een beroep op de leereigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen, waardoor deze leerlingen vaak niet uitgedaagd worden in de Zone van Naaste Ontwikkeling. Ans laat zien hoe we het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen uitdagender kunnen maken, door te compacten en te verrijken, zodat deze leerlingen zich ook optimaal kunnen ontwikkelen.

Betts en Neihart onderscheiden 6 typen (hoog)begaafde leerlingen. Voor deelname aan dit aangepast onderwijsaanbod zijn niet alleen goede prestaties doorslaggevend, maar dient er vooral gekeken te worden naar de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van deze zes profielen van (hoog)begaafde leerlingen.

Compacten
(Hoog)begaafde leerlingen maken grotere leerstappen, daarom hebben ze minder behoefte aan herhaling en oefening. Het is belangrijk om hier in de klas rekening mee te houden. Dat kan bijvoorbeeld door het onderwijsaanbod te compacten. Compacten is het indikken van de methode, waarbij onnodige herhalings- en oefenstof wordt geschrapt.

Wat kan geschrapt worden?
– 50-75% van de oefenstof
– 75-100% van de herhaling
– Verrijkingsstof die meer van hetzelfde biedt

De tijd die nu vrijkomt door compacten dient gevuld te worden met verrijken. Compacten is alleen zinvol als er een aanvullend verrijkend aanbod beschikbaar is.

Verrijken
Verrijkingsstof is lesstof die tegemoet komt aan de educatieve behoeften van (hoog)begaafde leerlingen zoals lesstof met een hoge mate van complexiteit en een hoog abstractieniveau. Ontdek- en onderzoeksactiviteiten, open opdrachten, betekenisvolle taken en taken die een beroep doen op leer- en denkvaardigheden: cognitieve vaardigheden, denkvaardigheden, executieve vaardigheden, metacognitie en zelfregulatie. Het is van belang dat verrijkingsstof niet vrijblijvend wordt aangeboden, maar deel uitmaakt van het lespakket van de leerling en ook als zodanig wordt beoordeeld.


Scholingsaanbod comPACT schooljaar 2020-2021

Lezing 30 juni 2021

Lezing 'Dubbel bijzondere leerlingen'

In deze online lezing wordt ingegaan op de ‘dubbel bijzondere leerling’. Wat kenmerkt deze? Hoe herkennen we deze leerling? En vooral, hoe kunnen we daar op een adequate wijze mee omgaan?

Meer informatie
Workshop 9 juni 2021

Workshop 'Denksleutels'

Denksleutels is een fantastische set prikkelende vragen om kinderen op een andere manier aan het denken te zetten

Meer informatie
Workshop 23 juni 2021

Workshop 'Compacten en verrrijken'

In deze online workshop kijken we naar het waarom, de doelgroep en de doelen van de verrijking, het hoe organiseren in je klas en het wat. Welke
verrijking kun je bieden en waar let je op bij het aanbieden van verrijking

Meer informatie

Presentaties comPACT - conferentie SWV Passend Onderwijs Rijnstreek 14 april 2021

Tijdens de conferentie van samenwerkingsverband Rijnstreek van 14 april 2021 hebben de comPACT-coaches Els Hegemans en Marije van Onna met veel plezier een workshop over onderpresteren gegeven. Daarnaast heeft Inge Schimmel namens de werkgroep comPACT een workshop Talenten Voeden gegeven. Omdat ze natuurlijk zo veel mogelijk leerlingen en hun leerkrachten willen helpen, vind u hieronder de Powerpoints en andere beschrijvingen van de workshops.

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met Els, Marije of Inge via info@ikwiluitdaging.nl