Scholingsaanbod comPACT

Workshop 18 maart en 22 april 2021

Workshop 'Wat is hoogbegaafdheid?'

Je wordt wegwijs gemaakt in de wereld van hoogbegaafdheid. In de workshop wordt er aandacht besteed een stukje begripsvorming: Wat speelt er zich af in de denk- en gevoelswereld van een hoogbegaafd kind? Daarnaast komen ook praktische vragen, zoals ‘Hoe implementeert men verrijkingswerk in de klas?’ aan bod.

Meer informatie
Workshop 9 juni 2021

Workshop 'Denksleutels'

Denksleutels is een fantastische set prikkelende vragen om kinderen op een andere manier aan het denken te zetten

Meer informatie
Workshop 23 juni 2021

Workshop 'Compacten en verrrijken'

In deze online workshop kijken we naar het waarom, de doelgroep en de doelen van de verrijking, het hoe organiseren in je klas en het wat. Welke
verrijking kun je bieden en waar let je op bij het aanbieden van verrijking

Meer informatie

Intervisie van comPACT

Deelnemen aan een Intervisiegroep van comPACT – JE KUNT NOG DEELNEMEN

Vind je het lastig om te gaan met een hoogbegaafde leerling in je groep? Zie je op tegen het gesprek met de kritische ouders van een slimme kleuter? Zoek je meer handvatten om de kinderen in jouw Plusklas duurzaam nieuwe vaardigheden aan te leren? Weet je niet zo goed wat je kunt doen om die onderpresterende leerling te laten bloeien? Vraag je je als intern begeleider af hoe je de leerkrachten kunt begeleiden in het aanbieden van uitdagend onderwijs?

Dan is het misschien iets voor jou om deel te nemen aan een intervisiegroep. Je gaat aan de slag met een groep van vijf tot acht collega’s die dezelfde rol vervullen in het onderwijs. Elke bijeenkomst kies je met elkaar een casus, probleem of situatie die je onder de loep gaat nemen. Je geeft elkaar tips, complimenten en suggesties om de situatie waar je tegenaan loopt te verbeteren. Daar leert niet alleen de ‘inbrenger’ van, maar iedereen in de groep. Het is fijn en heel effectief om in een veilige en vertrouwde groep met gelijkgestemden te sparren!
Vanaf februari 2021 kun je aan de slag in één van de drie intervisiegroepen. Je komt drie keer ONLINE bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten word je door een van de comPACT-leden begeleid in het hanteren van een effectieve intervisiemethode. Na drie bijeenkomsten kan de intervisiegroep ervoor kiezen om zelfstandig door te gaan. Wil je meer lezen over de opzet van de bijeenkomsten? comPACT – intervisie beschrijving
Hieronder volgen de geplande groepen* en data. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf tot twee uur. Je kunt je inschrijven via het e-mailadres info@ikwiluitdaging.nl.


Intervisie – Plusleerkrachten

Op maandag

  • 15 februari 2021
  • 12 april 2021
  • 14 juni 2021

Tijd:  15.45 uur

Intervisie – Leerkrachten onderbouw

Op donderdag

  • 4 maart 2021
  • 8 april 2021
  • 27 mei 2021

Tijd: 19.30 uur

Intervisie – Intern begeleiders

Op donderdag

  • 11 maart 2021
  • 15 april 2021
  • 20 mei 2021

Tijd: 15.00 uur

* Zou jij graag aan een intervisiegroep willen deelnemen die nu niet genoemd wordt, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@ikwiluitdaging.nl. Na de zomer van 2021 starten we weer nieuwe groepen op.