Workshops conferentie comPACT

Het einde van de subsidieregeling voor comPACT van het ministerie OCW is in zicht. Om het project af te sluiten organiseren wij een conferentie. Het doel van deze conferentie is om het werkveld nogmaals te inspireren d.m.v. diverse workshops. Gelukkig kunnen we melden dat de comPACT coaches nog dit schooljaar (2023-2024) werkzaam zullen zijn binnen de besturen.

14:00 uur     Keynotespeaker: Willeke Rol – bright kids

15:30 uur      Workshops

Begaafd onderwijs: Elke leerling uitgedaagd!

Jaarplanning voor Slimme Kleuters

Mindset: de basis voor talentontwikkeling

Het actief ontwikkelen van executieve functies

Het begeleiden van begaafde leerlingen van peuter naar volwassenheid

17:00       uur           Afsluitende borrel


Ervaring met het HB-inzichtspel

Sinds kort neem ik voor de scholen waar ik langskom als comPACT coach een cadeautje mee. Leuke binnenkomer hoor! Hét HB-inzichtspel is een handig hulpmiddel om leerkrachten meer inzicht te geven in de kenmerken en behoeften van de (hoog)begaafde leerling. Er is voor elke school binnen het SWV een exemplaar beschikbaar.

Op een van de scholen is er op een studiedag ruimte om met behulp van het HB-inzichtspel stil te staan bij de vraag: doen we de goede dingen voor onze hoogbegaafde leerlingen?

We trekken er een uur voor uit. Het team zit in groepjes van 3 of 4 bij elkaar. Op elke tafel ligt een deel van de kaartjes en een speldoosje. Sommige collega’s beginnen meteen alle kaartjes te lezen, andere vragen zich af waar de symbolen voor staan en weer andere gaan in het doosje op zoek naar de handleiding.

Na een korte toelichting op het spel start de eerste gespreksronde. De opdracht is: leg de kaartjes met de tekst naar boven verspreid over de tafel en zoek kindkenmerk en aandachtspunt bij elkaar, zonder naar de symbolen te kijken. De gesprekken worden heel divers. Leerkrachten met hoogbegaafde leerlingen in hun klas en meer achtergrondkennis herkennen snel de beide kanten van gedrag en gaan dieper in op enkele van hun leerlingen. Welke aandachtspunten zien ze nog, komt deze leerling werkelijk optimaal tot leren?

Collega’s die nog niet zoveel ervaring hebben met het thema staan langer stil bij de betekenis van de kenmerken. Ze bevragen elkaar op de betekenis van de kenmerken en aandachtspunten. Bijvoorbeeld het aandachtspunt: ik pas me snel aan. Waarom doet een leerling dat? Is het een teken van goed kunnen observeren, vermijdt het kind op deze manier uitdaging, is het omdat het kind het belangrijk vindt zich aan de regels te houden of wil hij vooral graag bij de groep horen? Al pratende vergroten deze leerkrachten hun gevoeligheid voor de behoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Na deze eerste gespreksronde pakken we ook de leerkrachtkenmerken en tips voor begeleiding erbij. De gesprekken gaan over wat je van jezelf en bij je collega’s herkent van de leerkrachtkenmerken en over de wisselwerking tussen het gedrag van de leerling en jouw leerkrachtgedrag. Er is herkenning onderling over de uitdagingen waar hoogbegaafde leerlingen je voor kunnen stellen en er worden tips uitgewisseld over hoe te reageren op bepaald gedrag.

De tips voor begeleiding neemt iedereen mee. Deze zullen de komende tijd zeker nog van pas komen. We ontdekken dat het digitale bestand van het spel een mooi naslagwerk vormt dat je kunt raadplegen als je vragen hebt over een leerling of over de juiste aanpak. Ook kun je in dit bestand doorklikken op de links op de begeleidingskaartjes.

Hét HB-inzichtspel maakt duidelijk dat je met een stimulerende, geïnteresseerde houding al heel veel verschil kan maken voor je leerling. Ook geeft het je volop tips om te komen tot een aanpak waarbij je leerling optimaal tot leren komt.

Wil je ook zo’n studiemoment op jouw school? Organiseer het zelf of vraag je compact-coach om hulp. Wil je meerdere exemplaren van het spel lenen? Ook daarvoor kun je bij de compactcoach terecht.

Via de compactcoaches komt het spel bij alle scholen terecht. Op de conferentie van SWV is ComPACT met een stand aanwezig. Kom het spel bekijken of uitproberen, we vertellen je er graag meer over.


Hét HB-inzichtspel

comPACT is een werkgroep van Samenwerkingsverband Rijnstreek. We hebben als opdracht om een passend en dekkend aanbod en begeleiding te ontwikkelen voor alle ondersteuningsvragen op het gebied van hoogbegaafdheid in ons samenwerkingsverband.

Dat is een geen geringe taak! Voordat je een passend en dekkend aanbod en begeleiding kunt samenstellen, is het nodig om goed in beeld te hebben wat nu precíes die ondersteuningsvragen van hoogbegaafde leerlingen zijn.

Vanuit haar ervaring en kennis is Marije van Onna begonnen met het maken van verschillende omvangrijke mindmaps om de kenmerken van hoogbegaafde leerlingen én de ondersteuningsvragen overzichtelijk weer te geven. Na veel overleg binnen comPACT over de inhoud, werd het tijd om ook naar de vorm te kijken.

Onze comPACT coaches hadden behoefte aan een tool om de scholen die zij bezoeken meer inzicht te geven. Samen met Marije zijn Inge Schimmel en Cora Hansen vanuit comPACT aan de slag gegaan om een praktische vertaling te maken.

Want hóe breng je de kenmerken van hoogbegaafde leerlingen goed over aan de leerkrachten op de werkvloer. Hóe kun je het inzicht in hoogbegaafdheid vergroten én concrete handvatten geven voor in de klas?

De behoefte aan een praktische tool heeft geleid tot het ontwikkelen van Hét HB inzichtspel dat je op deze pagina kunt downloaden. In dit spel hebben we zo compact mogelijk geformuleerd welke ondersteuningsvraag een hoogbegaafde leerling aan jou als onderwijsprofessional stelt. We vertellen ook hoe het gedrag van de leerling eruit ziet als het even niet zo lekker loopt. We beschrijven de meest helpende leerkrachthouding. En we geven concrete tips om je verder te verdiepen in vakliteratuur of we verwijzen naar websites of lesmaterialen.

Want…

Hoogbegaafde leerlingen hebben jóu hard nodig.  Met goede begeleiding en een passend leerstofaanbod kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

In Hét HB-inzichtspel word je aan het denken gezet over wat het betekent als je een hoogbegaafde leerling bent in ons onderwijs, of een kleuter met een grote ontwikkelingsvoorsprong. Wat zijn je sterke kanten? Waar loop je juist tegenaan? Wat heb je nodig?

Ga alleen of samen met collega’s aan de slag met de thema’s in dit spel. Zo vergroot je spelenderwijs je inzicht in wat hoogbegaafde leerlingen nodig hebben. Met de tips kun je direct aan de slag! Zo word je (nog meer) een HB-vriendelijke leerkracht.

Met veel plezier stelt Samenwerkingsverband Rijnstreek Hét HB-Inzichtspel als gratis download beschikbaar voor alle onderwijsprofessionals in het Nederlands taalgebied. Het mag in deze vorm vrij gebruikt worden in scholen, tijdens trainingen of andere begeleidingssituaties.

Download hieronder de handleiding en de kaartjes. Kopieer de kaartjes dubbelzijdig, knip ze los en lamineer. Wil je het spel liever kant en klaar in een handig doosje aanschaffen? Dat kan via deze link.

Hét HB-Inzichtspel mag niet worden aangepast, gewijzigd of in enige andere vorm of vertaling worden gedrukt, uitgegeven, verkocht of verspreid door derden. Neem bij vragen of voorstellen hierover contact op met SWV Rijnstreek, werkgroep comPACT.


Training Mindset - talentenlab - maart '23

Deze training wordt gegeven door iemand van het Talentenlab. Het TalentenLab is één van de oprichters van Platform Mindset, dat onder andere de Groeikaarten, het Mindset kwartet en de Groei in je groep map ontwikkelde.

Het talentenlab is voorloper op het gebied van het vertalen van deze theorie naar de dagelijkse praktijk. Of dit nu gaat om onderwijs, opvoeding of organisatiecultuur. Floor “Miss Mindset” Raeijmaekers van Het TalentenLab deed wetenschappelijk onderzoek naar mindset en publiceerde in verschillende tijdschriften een groot aantal artikelen over aan mindset gerelateerde onderwerpen. Samen met René Lous (mede-eigenaar van Het TalentenLab) creëerde ze de fictieve personages Fixie en Growie, het Werkboek Mindset voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het TalentenLab is één van de oprichters van Platform Mindset, het landelijke platform dat onder andere de Groeikaarten, het Mindset Kwartet en de Groei in je Groep map ontwikkelde.


Workshop van peuter tot volwassenen - extra workshop 29 november

Wegens succes wordt de workshop: “het begeleiden van (hoog)begaafde leerling van peuter tot volwassenheid herhaald.

Deze wordt gegeven op dinsdag 29 november om 15:30 uur.

Er wordt steeds vaker gesproken over het belang van vroegsignalering van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Maar waarom ís dat nu zo belangrijk en wat zijn de gevolgen als je (te) laat bent? Wat moet je doen om schadelijke gevolgen te voorkomen?