Blog - comPACT coach

Stel je voor…

Je wordt wakker en alles is zoals je het graag zou willen hebben in het onderwijs!

Ik denk hierbij dan meteen aan genoeg ‘handen’ in de groep en dat de klassen maximaal 20 leerlingen hebben.
Dat er aandacht geven kan worden aan alle leerlingen die dat nodig hebben (zonder het gevoel dat ik tekort schiet of mezelf voorbij loop en totaal uitgeblust thuiskom).
En dat er meer tijd is voor scholing. Die dan lekker concreet is, waarbij ik enthousiast wordt omdat ik er meteen mee aan de slag kan.
Nu ik er wat langer over nadenk, dan zou ik ook graag willen zien dat het passend onderwijs beter zou gaan passen, en …

En soms ontstaan er initiatieven die een deel van deze verbeteringen een stukje dichterbij kunnen brengen!
Zoals de oprichting van comPACT: een commissie waarin collega’s van samenwerkingsverband Rijnstreek, de stichtingen Morgenwijzer, WIJdeVenen, Scope-scholen en de kleine besturen samenkomen om een dekkend netwerk te creëren voor cognitief getalenteerde leerlingen. Zodat er voor deze kinderen een passend aanbod ontstaat.

Er zijn natuurlijk meerdere wegen die bewandeld worden om dit passende aanbod te bereiken. Maar ik wil graag even ingaan op de ‘comPACT-coach’. Dit omdat ik één van de drie coaches ben. De andere 2 coaches zijn Fieke van Morgenwijzer en Els van het centrum van ondersteuning van SWV Rijnstreek. Het is ons doel om de leerkrachten praktische handvatten en heldere theorie te bieden, om zo het onderwijs aan leerlingen die cognitief getalenteerd of (hoog)begaafd zijn (nog) beter vorm te geven.

De eerste kennismakingsgesprekken, scholingsmomenten en coachingsgesprekken zitten er op en ik moet zeggen…. Ik ervaar het als zeer waardevol!
Tijdens de kennismakingsgesprekken heb ik open en enthousiaste IB-ers gesproken. Ik vind het leuk om samen een mooie route te bedenken die aansluit bij hetgeen op de scholen speelt. Bij de scholingsmomenten probeer ik zo concreet en zinvol mogelijk de tijd te besteden, zodat de collega’s aan de andere kant van de (online) tafel de volgende dag echt verder kunnen. Ik leer elke keer weer bij en alles wat ik leer, combineer ik en neem ik mee naar een andere school. Zo ontstaat er een ware kruisbestuiving van kennis en ervaringen waar alle scholen die ik bezoek voordeel van hebben!

Stel je voor…
Dat dit project ook na de termijn van de subsidie nog verder mag gaan… Dan zou passend onderwijs misschien toch nog eens een beetje beter kunnen gaan passen!

Geschreven door: Marije van Onna – comPACT coach