Conferentie passend onderwijs - SWV Rijnstreek 14 april 2021

Tijdens de conferentie van samenwerkingsverband Rijnstreek van 14 april 2021 hebben de comPACT-coaches Els Hegemans en Marije van Onna met veel plezier een workshop over onderpresteren gegeven. Daarnaast heeft Inge Schimmel namens de werkgroep comPACT een workshop Talenten Voeden gegeven. Omdat ze natuurlijk zo veel mogelijk leerlingen en hun leerkrachten willen helpen, vind u hieronder de Powerpoints en andere beschrijvingen van de workshops.

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met Els, Marije of Inge via info@ikwiluitdaging.nl


BLOG: plusklasleerkrachten leren van elkaar

Terwijl heel het basisschoolland in lockdown was nam een aantal plusklasleerkrachten de tijd om met elkaar en van elkaar te leren tijdens de eerste van de intervisiebijeenkomsten die wij organiseren. Uiteraard allemaal Coronaproof via Teams. Leerkrachten van Morgenwijzer, Wij de Venen en de Alphense Montessorischool hebben hun weg al gevonden naar de website ikwiluitdaging.nl en zich voor de intervisiebijeenkomsten aangemeld. TOP! Want dat blijft toch altijd maar weer spannend. Je organiseert iets waarvan je denkt (en stiekem ook wel weet vanuit de enquête die vorig jaar is gehouden onder alle scholen binnen ons Samenwerkingsverband) dat er behoefte is vanuit het werkveld. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat mensen zich hiervoor aanmelden. In deze tijd!

En dus gingen wij van start: snel even voorstellen aan elkaar en dan gelijk je probleem op tafel leggen. Mooi om te merken dat je elkaar gelijk serieus neemt en ook echt verder wilt helpen. We startten volgens de intervisiemethode van het reflecterende team, maar samen pasten we dat aan waar nodig en zodoende konden we gelijk twee problemen tackelen.

Want: hoe ga je er mee om wanneer je een aantal heren in je plusklas hebt die gewend zijn in de klas lekker achterover te leunen op hun stoel en dat allemaal wel gemakkelijk vinden? Hoe krijg je die in de “aan”-stand? En wat als de leerkrachten van de reguliere groepen graag willen dat jij als plusklasleerkracht ook uitdagend werk voor in de klas meegeeft, maar dat werk komt steeds maar weer “niet-af” terug. En hoe houd je eigenlijk een groepje slimme kleuters geboeid bezig gedurende het halve uurtje dat je ze mag begeleiden?

Voor we het in de gaten hadden, was de eerste bijeenkomst alweer voorbij!

Heb jij ook vragen? Ben je (plusklas)leerkracht? IB-er? Directeur? Ouder? Heb je vragen over pientere peuters, slimme kleuters? Je plusgroep? Hoe verzorg je uitdagende lessen in je groep? Of hoe ga je om met begaafde leerlingen? Stel ze dan aan ons via ikwiluitdaging.nl of meld je aan voor een intervisiebijeenkomst. Er volgen er immers nog genoeg!!

Geschreven door Inge Schimmel


Intervisie Intern Begeleiders #3

Datum:            20 mei 2021
Tijdstip:           15.00 uur
Locatie:            digitaal

 


Intervisie Plusleerkrachten #3

Datum:            14 juni 2021
Tijdstip:           15.45 uur
Locatie:            digitaal

 


Intervisie leerkrachten onderbouw #3

Datum:            27 mei 2021
Tijdstip:           19.30 uur
Locatie:            digitaal

 


BLOG: het belang van de plusklas en het samenwerken met ontwikkelingsgelijken

De leerlingen in de plusklas wordt geleerd uitdagingen aan te gaan, creatief te denken, hulp te vragen, als je er zelf niet uitkomt en een positieve mindset te ontwikkelen.  Toen de BSO’s nog niet open mochten (en dus de bovenschoolse plusklas niet), kreeg ik de gelegenheid het goede voorbeeld te geven. Om toch een deel van de doelen, waar in de plusklas aan gewerkt wordt, te realiseren lijkt online lesgeven nu de beste optie. Tenslotte was iedereen gewend, dat de leerlingen een ochtend in de week afwezig zijn.

Bij de ICT Helpdesk heb ik om hulp gevraagd. En gelukkig…………..het kan! Dit, ondanks dat alle kinderen op verschillende beveiligde systemen zitten. Nu nog op zoek naar geschikte opdrachten om op deze manier te werken! Dat we zeer binnenkort weer fysiek kunnen starten lijkt me voorlopig uitgesloten! Dit alles vraagt een bijzonder creatief denkvermogen van mij. Kinderen zijn erg betrokken en proberen zelf vanalles te regelen om het mogelijk te maken.

Tijdens de digitale les heb ik aandacht besteed aan Filosofie. Ik start de plusklas altijd met een praatactiviteit. Daarna gaan we aan de slag tijdens met creatief denken. De kinderen bedenken in 10 minuten zoveel mogelijk vragen bij een antwoord. Het maken van werkbladen gaat wat lastig, omdat de kinderen op allerlei diverse systemen werken, dus moeten ze het van mijn gedeelde scherm aflezen. Als laatste gaan de kinderen aan de slag met project. Dit keer is dit het maken van een eigen werkstuk. Tijdens dit werkmoment ben ik beschikbaar om vragen te beantwoorden en te ondersteunen.

Blog geschreven door Els

Om het belang te onderstrepen van het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken in een speciale setting en het nut van leren leren, heb ik wat leerlingen gevraagd hierover enige vragen (zo eerlijk mogelijk) te beantwoorden. De vragen die zijn gesteld:

 1. In welke groep zit je?
 2. Hoelang zit je al in de bovenschoolse plusklas van het SWV?
 3. Wat denk je, dat het belang is van het bezoeken van de plusklas? Wat wil de juf jullie leren?
 4. Wat heb je zelf in de loop van de tijd geleerd in de plusklas?
 5. Denk je, dat je wat hebt aan die geleerde kennis en vaardigheden straks op het Voortgezet Onderwijs?
 6. Wat vind je het leukst aan de plusklas?
 7. En wat het minst leuk?
 8. Wil je hier eventueel zelf nog iets aan toevoegen?

Thomas

Ik ben Thomas en zit in groep 7. Het belang is om positief te zijn en niet gelijk opgeven en ze wil dat we goed begrijpen wat er wordt uitgelegd. Ik heb geleerd om niet gelijk op te geven en je werkt veel samen en we kunnen dan discussiëren en dan kunnen we goed er uitkomen. Je hebt het nodig voor het V.O. omdat je dan meer begrijpt en dat je weet hoe je goed moet samenwerken. Ik vind het leukst om met kinderen samen te werken en ik weet eigenlijk niet wat ik niet leuk vindt. Het is fijn dat de juf je veel dingen leert, andere dingen dan op school.

Nick

Ik zit in groep 8 en nu 2 jaar ongeveer in de plusklas. De juf leert ons nieuwe dingen i.p.v. de hele tijd dingen die wij al weten. Ik leer ook om vragen te stellen en mijn werk te plannen. Een goed werkstuk maken, samenwerken, om hulp vragen.
Plannen, vragen stellen en samenwerken heb je ook nodig op het voortgezet onderwijs
Het leukste vind ik nieuwe dingen leren en werkstukken maken. Het minst leuke is dat ik er naartoe moet fietsen (verder weg dan mijn eigen school). Ik wil nog toevoegen dat ik de plusklas heel erg leuk vind en dat ik het erg jammer vind dat ik er volgend jaar mee moet stoppen.

Twan

Ik zit in groep 8. In groep 5 ging ik voor het eerst naar de bovenschoolse plusklas. In de plusklas kon ik mezelf zijn en heb ik veel geleerd, zoals samen werken en moeilijke vraagstukken oplossen. In het begin was ik geneigd om snel op te geven als iets niet lukte. Bij de plusklas heb ik geleerd om niet op te geven maar aar andere een andere oplossing te zoeken. Zo leerde ik meer een growth-mindset te hebben. Daarnaast denk ik dat je wel wat voorkennis hebt door de plusklas. Dat maakt het misschien wat makkelijker op het voortgezet onderwijs. Het leukst aan de plusklas vind ik dat je allemaal moeilijke dingen moet doen en dat je nieuwe vrienden maakt. Ik heb niks wat ik niet leuk vind aan de plusklas.

Floor

Ik zit in groep 8. Ik zit nu 2 jaar op de plusklas. De juf wil ons vooral leren dat je op verschillende manieren tot een antwoord kan komen. De weg erheen is belangrijker dan het antwoord.
Ikzelf heb geleerd om niet te snel tevreden te zijn met een antwoord, maar verschillende manieren en dingen te proberen. Ik heb ook geleerd over Growie en Fixie.
Op de middelbare school denk ik dat ik iets heb aan de plusklas omdat je daar ook niet altijd snel op een antwoord komt.
Ik vind alles leuk aan de plusklas. Ga elke week met veel plezier en vind het jammer dat ik er de laatste tijd vanwege de lockdown niet heb kunnen zijn.

Donnee

Ik zit in groep 8. Ik zit nu één jaar in de bovenschoolse plusklas van het SWV. Uitdagingen aangaan, en de moeilijke weg pakken i.p.v. de makkelijke weg. Zoals wat ik denk dat de juf ons wilde leren heb ik geleerd om vaker de moeilijke weg te pakken. Ja, want het is altijd handig om extra kennis en vaardigheden te hebben. Ik vind het het leukst dat je allemaal verschillende uitdagingen krijgt die je niet verwacht, en het samenwerken vind ik heel leuk.

Mees

Ik zit in groep 7. Dit is mijn derde jaar in de plusklas.
Het is nodig dat de plusklas bestaat omdat er kinderen zoals ik beter op onze plek zitten dan op een gewone school. En ik denk dat de juf ons wil leren om beter te worden in samenwerken en als het niet lukt andere oplossingen te bedenken.
Ik heb geleerd beter samen te werken en dat er (bijna) altijd een andere oplossing is.
Ik denk dat ik er veel aan ga hebben in het voortgezet onderwijs en dat ik zo beter werk later ga krijgen. Het leukste aan de plusklas vind ik dat je andere dingen leert dan op school en je leert meer mensen kennen. En ik kan niet zo snel iets bedenken wat ik niet leuk vind.


Scholingsaanbod comPACT

Workshop 18 maart en 22 april 2021

Workshop 'Wat is hoogbegaafdheid?'

Je wordt wegwijs gemaakt in de wereld van hoogbegaafdheid. In de workshop wordt er aandacht besteed een stukje begripsvorming: Wat speelt er zich af in de denk- en gevoelswereld van een hoogbegaafd kind? Daarnaast komen ook praktische vragen, zoals ‘Hoe implementeert men verrijkingswerk in de klas?’ aan bod.

Meer informatie
Workshop 9 juni 2021

Workshop 'Denksleutels'

Denksleutels is een fantastische set prikkelende vragen om kinderen op een andere manier aan het denken te zetten

Meer informatie
Workshop 23 juni 2021

Workshop 'Compacten en verrrijken'

In deze online workshop kijken we naar het waarom, de doelgroep en de doelen van de verrijking, het hoe organiseren in je klas en het wat. Welke
verrijking kun je bieden en waar let je op bij het aanbieden van verrijking

Meer informatie

TIP: Podcast Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap is o.a. opleidingsmedewerker Educatie van de Hogeschool Leiden. Hij maakt regelmatig Podcasts, onder de titel “Meesterwerk”. Deze link verwijst naar zijn Podcast “Hoogbegaafd”. Hier kun je diverse interviews beluisteren met ervaringsdeskundigen en wetenschappelijk onderzoekers.

Vraag je je al langer af, waarom hoogbegaafde leerlingen niet altijd hoog scoren, zo anders denken dan de rest, recalcitrant zijn, of zich juist extreem braaf gedragen? Waarom ze vaak ongeconcentreerd zijn, faalangstig en/of super perfectionistisch, geen vriendjes of vriendinnetjes hebben op school, geen ander werk willen dan de anderen etc? Kortom: Wat gaat er in die hoofden om? Dan heb je nu de kans, om daar meer inzicht in te krijgen. En dat op je eigen moment!

Het eerste interview is met Dolores Leeuwin. Zij is presentatrice van het Klokhuis en ontdekte tijdens het meedoen aan de Nationale IQ-test, dat ze een heel hoog IQ heeft. De hoogste ooit gemeten in de NIQT. Dat heeft haar een beter zelfinzicht opgeleverd, waardoor ze op een andere manier naar zichzelf, haar zoontje en de maatschappij is gaan kijken.

We wensen je veel luisterplezier en een heldere en positieve kijk op je leerlingen.

Tip van Els


Intervisie van comPACT

Deelnemen aan een Intervisiegroep van comPACT – JE KUNT NOG DEELNEMEN

Vind je het lastig om te gaan met een hoogbegaafde leerling in je groep? Zie je op tegen het gesprek met de kritische ouders van een slimme kleuter? Zoek je meer handvatten om de kinderen in jouw Plusklas duurzaam nieuwe vaardigheden aan te leren? Weet je niet zo goed wat je kunt doen om die onderpresterende leerling te laten bloeien? Vraag je je als intern begeleider af hoe je de leerkrachten kunt begeleiden in het aanbieden van uitdagend onderwijs?

Dan is het misschien iets voor jou om deel te nemen aan een intervisiegroep. Je gaat aan de slag met een groep van vijf tot acht collega’s die dezelfde rol vervullen in het onderwijs. Elke bijeenkomst kies je met elkaar een casus, probleem of situatie die je onder de loep gaat nemen. Je geeft elkaar tips, complimenten en suggesties om de situatie waar je tegenaan loopt te verbeteren. Daar leert niet alleen de ‘inbrenger’ van, maar iedereen in de groep. Het is fijn en heel effectief om in een veilige en vertrouwde groep met gelijkgestemden te sparren!
Vanaf februari 2021 kun je aan de slag in één van de drie intervisiegroepen. Je komt drie keer ONLINE bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten word je door een van de comPACT-leden begeleid in het hanteren van een effectieve intervisiemethode. Na drie bijeenkomsten kan de intervisiegroep ervoor kiezen om zelfstandig door te gaan. Wil je meer lezen over de opzet van de bijeenkomsten? comPACT – intervisie beschrijving
Hieronder volgen de geplande groepen* en data. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf tot twee uur. Je kunt je inschrijven via het e-mailadres info@ikwiluitdaging.nl.


Intervisie – Plusleerkrachten

Op maandag

 • 15 februari 2021
 • 12 april 2021
 • 14 juni 2021

Tijd:  15.45 uur

Intervisie – Leerkrachten onderbouw

Op donderdag

 • 4 maart 2021
 • 8 april 2021
 • 27 mei 2021

Tijd: 19.30 uur

Intervisie – Intern begeleiders

Op donderdag

 • 11 maart 2021
 • 15 april 2021
 • 20 mei 2021

Tijd: 15.00 uur

* Zou jij graag aan een intervisiegroep willen deelnemen die nu niet genoemd wordt, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@ikwiluitdaging.nl. Na de zomer van 2021 starten we weer nieuwe groepen op.


Blog - comPACT coach

Stel je voor…

Je wordt wakker en alles is zoals je het graag zou willen hebben in het onderwijs!

Ik denk hierbij dan meteen aan genoeg ‘handen’ in de groep en dat de klassen maximaal 20 leerlingen hebben.
Dat er aandacht geven kan worden aan alle leerlingen die dat nodig hebben (zonder het gevoel dat ik tekort schiet of mezelf voorbij loop en totaal uitgeblust thuiskom).
En dat er meer tijd is voor scholing. Die dan lekker concreet is, waarbij ik enthousiast wordt omdat ik er meteen mee aan de slag kan.
Nu ik er wat langer over nadenk, dan zou ik ook graag willen zien dat het passend onderwijs beter zou gaan passen, en …

En soms ontstaan er initiatieven die een deel van deze verbeteringen een stukje dichterbij kunnen brengen!
Zoals de oprichting van comPACT: een commissie waarin collega’s van samenwerkingsverband Rijnstreek, de stichtingen Morgenwijzer, WIJdeVenen, Scope-scholen en de kleine besturen samenkomen om een dekkend netwerk te creëren voor cognitief getalenteerde leerlingen. Zodat er voor deze kinderen een passend aanbod ontstaat.

Er zijn natuurlijk meerdere wegen die bewandeld worden om dit passende aanbod te bereiken. Maar ik wil graag even ingaan op de ‘comPACT-coach’. Dit omdat ik één van de drie coaches ben. De andere 2 coaches zijn Fieke van Morgenwijzer en Els van het centrum van ondersteuning van SWV Rijnstreek. Het is ons doel om de leerkrachten praktische handvatten en heldere theorie te bieden, om zo het onderwijs aan leerlingen die cognitief getalenteerd of (hoog)begaafd zijn (nog) beter vorm te geven.

De eerste kennismakingsgesprekken, scholingsmomenten en coachingsgesprekken zitten er op en ik moet zeggen…. Ik ervaar het als zeer waardevol!
Tijdens de kennismakingsgesprekken heb ik open en enthousiaste IB-ers gesproken. Ik vind het leuk om samen een mooie route te bedenken die aansluit bij hetgeen op de scholen speelt. Bij de scholingsmomenten probeer ik zo concreet en zinvol mogelijk de tijd te besteden, zodat de collega’s aan de andere kant van de (online) tafel de volgende dag echt verder kunnen. Ik leer elke keer weer bij en alles wat ik leer, combineer ik en neem ik mee naar een andere school. Zo ontstaat er een ware kruisbestuiving van kennis en ervaringen waar alle scholen die ik bezoek voordeel van hebben!

Stel je voor…
Dat dit project ook na de termijn van de subsidie nog verder mag gaan… Dan zou passend onderwijs misschien toch nog eens een beetje beter kunnen gaan passen!

Geschreven door: Marije van Onna – comPACT coach