Intervisie

Datum:            20 september 2022
Tijdstip:           15.30 uur
Locatie:            Kantoor SWV Passend Onderwijs Rijnstreek (Henri Dunantweg 11)

Opgeven via info@ikwiluitdaging.nl 

Andere data en/of locaties zijn in overleg met de deelnemers  


Huiswerk op maat ?!

Moeten wij onze plusklas leerlingen hetzelfde huiswerk of ander huiswerk aanbieden ?

Tijdens de afgelopen 13 jaar heb ik allerlei veranderingen gezien voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Er zijn pluswerkboeken bij methodes, stersommen, plustaken en scholen compacten de lesstof waar nodig. In de tijd die vrijgekomen is door het compacten, krijgen de leerlingen lesstof aangeboden die past bij de eigen manier van leren en denken.

De leerlingen in onze klas krijgen huiswerk vanaf groep 5. Dit huiswerk bouwen we op. Groep 5 om de week, groep 6 iedere week aan het begin van het jaar, tot uiteindelijk in groep 8 zo’n 4 of 5 opdrachten per 8 weken. Allemaal opdrachten waar ze bij na moeten denken en die inspanning vereist. Wij leren de leerlingen hierbij een planning te maken en gebruiken een planagenda waar zij opschrijven wanneer ze wat aan hun huiswerk gaan doen.

We merken dat dit voor veel kinderen lastig is en dat ze het voor zich uitschuiven. Bij het nabespreken vertellen leerlingen vaak dat ze niet gewend zijn om zich in te zetten voor het huiswerk. In onze plusklas zitten voornamelijk leerlingen die VWO gaan doen na het basisonderwijs. Toen ik vroeg wie er ander huiswerk kreeg dan de groepsgenoten met een VMBO advies, waren er maar twee leerlingen die hun vinger opstaken. Vaak is het huiswerk een topo-opdracht die in een half uurtje geleerd is, een (voor hen) super saai blad met makkelijke sommen of een blad met spelling waar ze de woorden al van kennen. Het leren van de geschiedenistoets gebeurt vaak  nog even ’s morgens bij het ontbijt. Een leerling vertelde dat hij laatst was vergeten zijn geschiedenis te leren, maar wel een 8,7 haalde voor de toets.

Oud-leerlingen die komen vertellen hoe het op het VO is, geven altijd lachend aan dat ons huiswerk, dat ze zo veel vonden, niets is vergeleken bij wat ze op het VWO moeten doen. Ook vertellen ze dat ze het veel leerwerk vinden en dat ze daar soms stress van ondervinden.

Moeten wij onze leerlingen die straks naar HAVO of VWO gaan ander huiswerk aanbieden dan klasgenoten die VMBO gaan doen? Langere leerteksten, moeilijker opdrachten, net als het lesstofaanbod in de klas.  Bereiden we ze daarmee beter voor op het voortgezet onderwijs? Of ontnemen we ze een stukje kind-zijn en komt het wel goed op het VWO?

Misschien is er een middenweg te vinden. Geen huiswerk waar ze geen moeite voor hoeven doen en tijd om nog lekker kind te zijn en buiten te kunnen spelen. Er zou gekeken kunnen worden naar hoeveel tijd een gemiddelde leerling aan zijn of haar huiswerk kwijt is per week. Als we diezelfde tijd invullen met huiswerk op het niveau van onze toekomstige HAVO en VWO leerlingen, zijn we denk ik goed bezig. Dan kan de leerling zijn of haar executieve vaardigheden oefenen die straks op het voortgezet onderwijs van belang zijn.

Blog van Marion


Workshop ontwikkelingsmaterialen

Datum:          31 mei 2022
Tijdstip:         15.45 -17.15 uur
Locatie:         SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Je kunt je opgeven door een email te sturen naar info@ikwiluitdaging.nl


Scholingsaanbod comPACT schooljaar 2021-2022

Training 14 maart, 13 juni en 27 juni 2022

Training 'Executieve Functies'

Een training waarbij je onder andere leert signaleren, executieve vaardigheden leert trainen, individuele leerplannen leert maken om zo passende en langdurige ondersteuning te bieden en kennis op doet over het brein.
Kortom allemaal informatie om in de klas met EF aan de slag te kunnen.

Meer informatie

Diverse intervisiegroepen

We organiseren intervisie bijeenkomsten voor leerkrachten van plusgroepen, intern begeleiders en leerkrachten van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Meer informatie
Binnenkort...

Workshops schooljaar 2021-2022

Wat komt eraan:
- Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (15 febr. 2022)
- Ontwikkelingsmaterialen (31 mei 2022)

Meer informatie

Intervisie van comPACT

Deelnemen aan een Intervisiegroep van comPACT – schooljaar 2021/2022

Vind je het lastig om te gaan met een hoogbegaafde leerling in je groep? Zie je op tegen het gesprek met de kritische ouders van een slimme kleuter? Zoek je meer handvatten om de kinderen in jouw Plusklas duurzaam nieuwe vaardigheden aan te leren? Weet je niet zo goed wat je kunt doen om die onderpresterende leerling te laten bloeien? Vraag je je als intern begeleider af hoe je de leerkrachten kunt begeleiden in het aanbieden van uitdagend onderwijs?

Dan is het misschien iets voor jou om deel te nemen aan een intervisiegroep. Je gaat aan de slag met een groep van vijf tot acht collega’s die dezelfde rol vervullen in het onderwijs. Elke bijeenkomst kies je met elkaar een casus, probleem of situatie die je onder de loep gaat nemen. Je geeft elkaar tips, complimenten en suggesties om de situatie waar je tegenaan loopt te verbeteren. Daar leert niet alleen de ‘inbrenger’ van, maar iedereen in de groep. Het is fijn en heel effectief om in een veilige en vertrouwde groep met gelijkgestemden te sparren!
Na de herfstvakantie kun je aan de slag in één van de drie intervisiegroepen. Je komt drie keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten word je door één van de comPACT-leden begeleid in het hanteren van een effectieve intervisiemethode. Na drie bijeenkomsten kan de intervisiegroep ervoor kiezen om zelfstandig door te gaan. Wil je meer lezen over de opzet van de bijeenkomsten? Klik hier.
Hieronder volgen de geplande groepen* en data. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf tot twee uur. Je kunt je inschrijven via het e-mailadres info@ikwiluitdaging.nl.


Intervisie – Plusklas leerkrachten

Data:
✓ 1 november 2021 om 16.15 uur
✓ 31 januari 2022 om 16.15 uur
✓ 4 april 2022 om 16.15 uur

Locatie wordt later bepaald

Intervisie – Intern begeleiders

Data:
✓ de bijeenkomsten starten wanneer er 5 belangstellenden zijn.

Locatie en datum van de bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers bepaald

Intervisie – kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Data:
✓ 19 januari 2022 om 15.00 uur
✓ 23 maart 2022 om 15.00 uur
✓ 18 mei 2022 om 15.00 uur

Locatie wordt later bepaald

* Zou jij graag aan een intervisiegroep willen deelnemen die nu niet genoemd wordt, dan kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@ikwiluitdaging.nl


Training executieve functies

Deze training wordt gegeven door Ans Ramaut.
De training wordt aangeboden op 3 middagen in maart en juni
Ans is leerkracht van origine, doorgegroeid naar HB-specialist en onderwijskundige met een passie voor hoogbegaafdheid, onderzoekend leren en executieve functies. Naast haar ervaringen als leerkracht van een externe plusklas en HB-groep was ze ook projectleider, trainer en heeft ze een eigen praktijk.

14 maart

 • De noodzaak van langdurige ondersteuning
 • De signalering van zwakke executieve functies
 • De ontwikkeling van deze functies
 • Breinkennis
 • De autometafoor als taal voor psycho-educatie en een kijkje op materialen daarbij ontwikkeld
 • Van OB naar BB, wat doen we in de basis wat EF vriendelijk is en ondersteunend werkt
 • De top 6 “Aan de slag met EF in de klas”.

13 juni

 • Executieve vaardigheden trainen door middel van spel(len) en bewegen
 • Hoe organiseer je een spelles
 • Zelf spellen spelen en ervaren van je eigen Executieve functies

27 juni

 • Individuele leerplannen maken waarbij leerlingen van een probleem een te leren vaardigheid maken
 • Casuïstiek aan de hand van de intervisie methode
 • De matrix met hulpmiddelen per functie

Wil je graag aan deze training deelnemen geef je dan op via info@ikwiluitdaging.nl  

 


Uitdagende Denksleutelopdrachten!

Het is al weer even geleden dat Cora de workshop over Denksleutels gaf. Omdat het een interessante workshop was met informatie die dagelijks toepasbaar is hier nog even de informatie.

Denksleutels zijn vragen en opdrachten die kinderen aanzetten tot analytisch en creatief denken. Je kunt ze inzetten om kinderen extra uitdaging te bieden met een vraag op een hoger denkniveau. Deze aanpak is zowel geschikt voor jonge kinderen als voor de bovenbouw. Je kunt de Denksleutels gratis downloaden op: https://www.swvpo3006.nl/dit-zijn-denksleutels/

De deelnemers bedachten heel wat originele en uitdagende vragen en opdrachten bij verschillende thema’s. Een selectie van de mooiste vragen en opdrachten willen we hieronder met jullie delen. Veel plezier met deze vragen in de klas!

Thema In de stad:

Vraagsleutel: bedenk 5 vragen bij het antwoord: zebrapad.
Uitvindingsleutel: ontwerp een handig wegwijs-apparaat voor toeristen.
Brainstormsleutel: als jij één dag burgemeester mocht zijn, hoe ziet de dag in de stad er dan uit?
Wat als… er een stad was zonder wegen? Hoe zou die stad eruit zien en hoe zou je van A naar B kunnen gaan?
Alfabetsleutel: bedenk bij elke letter van het alfabet iets dat je ziet in de stad.

Thema Wereldrestaurant:

Vraagsleutel: bedenk 5 vragen bij het antwoord: zebrapad.
Uitvindingsleutel: ontwerp een handig wegwijs-apparaat voor toeristen.
Brainstormsleutel: als jij één dag burgemeester mocht zijn, hoe ziet de dag in de stad er dan uit?
Wat als… er een stad was zonder wegen? Hoe zou die stad eruit zien en hoe zou je van A naar B kunnen gaan?
Alfabetsleutel: bedenk bij elke letter van het alfabet iets dat je ziet in de stad.

Thema Zon, Zee en Zomer:

Nietussleutel: wat zal jij nooit op het strand vinden?
Voorspelsleutel: wat doe jij op het strand als je groot bent?
Variatiesleutel: op hoeveel manieren kun je op je handdoek liggen.
Overeenkomstsleutel: bedenk 10 overeenkomsten tussen een parasol en een ijsje.
Nadeelsleutel: wat zijn de nadelen van teenslippers?

Op 14 oktober was de eerste (online) workshop namens comPACT. Deze werd gevolgd door 17 enthousiaste collega’s. We zijn een kleine twee uur intensief aan de slag gegaan met de Denksleutels.

Thema Herfst:
Overeenkomst-sleutel: noem minimaal 10 overeenkomsten tussen een paraplu en een lepel.
Variatie-sleutel: op hoeveel manieren kun je ervoor zorgen dat je droog blijft als het regent?
Uitvinding-sleutel: bedenk een machine om alle blaadjes op het schoolplein snel te kunnen opruimen.
Wat als-sleutel: wat als er geen seizoenen zouden zijn?
Nietus-sleutel: noem tien dingen die bij wind en storm 10 NIET kunnen wegwaaien.

Thema Kermis:
Interpretatie-sleutel: het spookhuis blijft dicht vandaag, wat is er aan de hand?
Alfabet-sleutel: bedenk bij elke letter van het alfabet een attractie.
Uitvinding-sleutel: bedenk een nieuw spel waarbij je een knuffel kunt winnen.
Lachwekkend-sleutel: vanaf nu zou de kermis gratis moeten zijn voor iedereen.
Voorspel-sleutel: in welke spectaculaire attractie zou je over 100 jaar kunnen gaan?

Thema Afval:
Ander gebruik-sleutel: wat kun je nog meer doen met een lege petfles?
Variatie-sleutel: op hoeveel manieren kun je afval scheiden?
Lachwekkend-sleutel: vanaf nu mag je pas weer boodschappen doen als ál het eten in huis op is.
Wat als-sleutel: wat zou er gebeuren als het afval niet meer werd opgehaald?
Constructie-sleutel: maak van kosteloos materiaal een afvalemmer die je met je voet open kunt maken.

Thema Bedreigde diersoorten:
Brainstorm-sleutel: bedenk zoveel mogelijk oplossingen om de panda (of een ander bedreigde diersoort) te laten overleven.
Voorspel-sleutel: welke diersoort zal er over 100 jaar niet meer in Nederland zijn? En welke diersoort zal juist heel veel voorkomen?
Nietus-sleutel: wat moet je nooit doen als een dier met uitsterven wordt bedreigd?
Anders-dan-anders sleutel: wat als alle bedreigde diersoorten zouden beschermen door ze in dierentuinen op te sluiten?
Alfabet-sleutel: zoek bij elke letter van het alfabet de naam van een bedreigde diersoort.
Muursleutel: Waar of niet waar? Haaien mogen wel uitsterven; ze zijn immers gevaarlijk voor mensen.

P.S. hou de website in de gaten voor nieuwe bijeenkomsten en workshops. Is er een onderwerp waar jij mee aan de slag wil, laat het dan weten via het contactformulier!